Coffee Pro för framtiden

Att tänka på miljön i allt vi gör är en självklarhet. Därför är vi ISO-certifierade, vi ser till att återvinna avfall, vi kör miljöanpassade fordon och miljösorterar de kaffemaskiner som blir uttjänta.

Dessutom gör vi allt vi kan för att uppmuntra våra medarbetare, leverantörer och kunder till en större miljömedvetenhet. Och vi väljer att samarbeta med leverantörer som driver ett medvetet hållbarhets- och rättvisearbeten med många olika insatser för att påverka utvecklingen så att alla mår bra.

Vill du veta mer om hur vi jobbar för miljön? Hör gärna av dig!

Krav

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
Märkningarna visar att produkten kommer från ekologiska odlingar där exempelvis syntetiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte används.

www.krav.se

UTZ

UTZ är en ideell organisation som genom information och utbildningar skapar förutsättningar för en mer hållbar produktion, ökad produktivitet och högre levnadsstandard.

www.utzcertified.org

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

fairtrade.se

EU-ekologiskt

Eu-reglerna är den nivå av certifiering som krävs för att en producent ska få sälja sina produkter som ekologiska och märka dem med EU-märket. Det är obligatoriskt att märka ekologiska produkter med EU-märket.

ec.europa.eu/agriculture/organic/index_sv.htm

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markanvändning, affärsmetoder och konsumentbeteenden. För att ett jordbruk eller ett skogsbruksföretag ska kunna bli Rainforest Alliance-certifierat måste det följa stränga standarder som utformats för att skydda ekosystemen, trygga välfärden i de lokala samhällena och förbättra produktiviteten.

www.rainforest-alliance.org/sv/

coffeepro-miljo-certifieringar

Populära kaffemaskiner Se alla kaffemaskiner

Vill du veta mer om hur vi jobbar för miljön? Hör gärna av dig!

Läs mer
Till toppen