Coffe Pro

OM OSS

CERTIFIERINGAR

Vi, tillsammans med våra leverantörer, strävar efter att lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt samtidigt som vi vill hjälpa till och stötta, både lokalt, regionalt och globalt. Därför är vi stolta över att jobba med leverantörer som delar vår vision. Nedan finner ni information om de certifieringar som vi och våra leverantörer tillhandahåller på deras produkter. 

ISO 14001

ISO 14001 är den internationella standarden för miljöarbete i verksamheter. Standarden är ett ledningssystem som innehåller åtaganden som företagen skall uppfylla för ett aktivt miljöarbete. Vi är självklart ISO-certifierade och vi strävar efter att välja leverantörer som delar samma standard. 

 

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Märkningarna visar att produkten kommer från ekologiska odlingar där exempelvis syntetiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte används.

UTZ

UTZ är en ideell organisation som genom information och utbildningar skapar förutsättningar för en mer hållbar produktion, ökad produktivitet och högre levnadsstandard.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Eu-reglerna är den nivå av certifiering som krävs för att en producent ska få sälja sina produkter som ekologiska och märka dem med EU-märket. Det är obligatoriskt att märka ekologiska produkter med EU-märket.

Rainforest Alliance arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markanvändning, affärsmetoder och konsumentbeteenden. För att ett jordbruk eller ett skogsbruksföretag ska kunna bli Rainforest Alliance-certifierat måste det följa stränga standarder som utformats för att skydda ekosystemen, trygga välfärden i de lokala samhällena och förbättra produktiviteten.