Coffe Pro

OM OSS

COFFEE PRO FÖR FRAMTIDEN

  • Att tänka på miljön i allt vi gör är en självklarhet. Därför är vi ISO 14001-certifierade, vi ser till att återvinna avfall, vi kör miljöanpassade fordon och miljösorterar de kaffemaskiner som blir uttjänta.

    Dessutom gör vi allt vi kan för att uppmuntra våra medarbetare, leverantörer och kunder till en större miljömedvetenhet. Och vi väljer att samarbeta med leverantörer som driver ett medvetet hållbarhets- och rättvisearbeten med många olika insatser för att påverka utvecklingen så att alla mår bra.

    FÖR FRAMTIDEN